Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Oy K.G. Öhman Ab (FI0116246-6)
Teerikukontie 10-12, 00700 Helsinki
Sähköposti: pakkausohman@pakkausohman.com
Puhelinnumero: +358 9 351 790

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarmo Majaneva, varatoimitusjohtaja
jarmo.majaneva@pakkausohman.com
+358 9 351 790

Rekisterin nimi

Oy K.G. Öhman Ab:n asiakasrekisteri yrityksen nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tarkastus- sekä kielto-oikeus

Henkilötietoja käsitellään Oy K.G. Öhman Ab:n palveluiden tarjoamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksissa.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen tarkastamisesta ja tietojen korjaamisesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen pakkausohman@pakkausohman.com. Rekisteröity saa tiedot henkilöllisyyden todentamisen jälkeen ja etukäteen sovittuna ajankohtana Oy K.G. Öhman Ab:n toimitiloissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen pakkausohman@pakkausohman.com.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään olemassa olevan tai potentiaalisen asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja työnantajayritys sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, kuten kyseisen asiakkaan ostamien palveluiden tiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajayritykseltä.Poikkeuksellisesti henkilötietoja voidaan saada myös kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Oy K.G. Öhman Ab ei luovuta tietoja edelleen säännönmukaisesti.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun laki tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelleTietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietokanta on asianmukaisesti tietoteknisesti suojattu palomuurilla sekä tietojen säilyttämisen että siirtämisen osalta. Vain sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely kuuluu, on pääsy rekisteriin ja mahdollisuus käsitellä henkilötietoja.Rekisteritietokannat sijaitsevat Oy K.G. Öhman Ab:n konesalissa, jossa tietoturvan hallinta pohjautuu ISO/IEC 27001 parhaisiin käytäntöihin.

Scroll to Top